Kontakt

eco nova

Eco Nova d.o.o.

Karađorđev trg 5/22

11080 Beograd - Zemun 

Telefon: +381 (0)11 2104-816

Email: office@econova.rs

 

Eco Nova - Banja Luka (BiH)

Zlatan Haljeta / Direktor prodaje

Telefon: +387 (0)66 423-323

Email: econovabih@econova.rs

Igor Stanković - Tehnički direktor

 +381 (0)65 50 818 10

 igor@econova.rs

Aleksandra Stanković - Marketing manager

 +381 (0)65 50 818 10

 marketing@econova.rs

Biljana Stanković - Office manager

 +381 (0)65 50 818 10

 office@econova.rs