Aereobni uređaj sa bio nosačima visoki izliv i taložnik FSAH

eco nova

FSAH: Aerobni uređaj sa bio nosačima, visokog izliva i sa taložnikom je tank u kom se odvija kompletan tretman otpadne vode. U samom proizvodu su prisutna dva odeljka: prvi služi primarnom tretmanu, sedimentaciji; A drugi za biološki tretman putem aerobne digestije organskih materija putem bakterijske flore koja se formira na elementima od polipropilena, sa velikom specifičnom površinom. Ti elementi se pomeraju, mešaju usled uduvavanja vazduha. Odlikuje se velikom rezistentnošću na oscilacije protoka; Ali i na hemijske reagense, koji teže ubijaju bakterije u uslovima sa nosačima. Punjenje zauzima 70-87% voluminozne mase reaktora. Radi u svim uslovima i sa smanjenim diskontinuitetom, sezonskim prekidima rada objekta, objektima na višim nadmorskim visinama sa smanjenim procentom kiseonika u vazduhu i nižim relativnim temperaturama.

eco-nova-aerobni-uredjaj-sa-propusnim-filterom-vi-sa-taloznikom-fsah

Modeli

eco-nova-fsah-modularni-rebrasti-mn

Modularni rebrasti "MN"

eco-nova-fsah-modularni-m

Modularni "M"

eco-nova-fsah-modularni-srednji-mm

Modularni srednji "MM"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

eco-nova-ormar-inox-arx

Ormar inox "ARX"

SimbolModelPerformanseDimenzije
E.S.Ukupna zapreminaL x l x hØ cevihe / hu
T3T4ltcmmmcm
FSAH MM 7500 …22156.930176 x 350 x 186160157/154
FSAH MM 8500 …29198.165176 x 411 x 186160157/154
FSAH MM 10000 …46319.550176 x 440 x 186160157/154
FSAH MM 11000 …503310.890176 x 530 x 186160157/154
FSAH M 12000 …533512.000210 x 440 x 234160206/201
FSAH M 18000 … (1)765018.000210 x 850 x 234160206/201
FSAH M 30000 … (2)1057030.000210 x 1210 x 234160206/201
FSAH M 36000 …1409336.000210 x 1160 x 234160206/201
FSAH M 42000 …18612442.000210 x 1340 x 234160206/201
FSAH MN 15000 …583914.300210 x 465 x 234160199/194
FSAH MN 21000 … (3)936220.550210 x 875 x 234160199/194
FSAH MN 27000 … (2)986526.430210 x 1050 x 234160199/194

(1) IMF CS 4000
(2) IMF CS 5100
(3) IMF CS 4500