Sekvencionalni šaržni reaktor SBR

eco nova

Uređaj SBR je tank koji ima funkciju kompletnog tretmana otpadne vode sekvencijalnim šaržnim punjenjem. U tanku se nalaze dva odeljka: prvi sa funkcijom taložnika, gde se odvija egalizacija otpadne vode na ulazu, a drugi sa funkcijom biološkog tretmana organskih materija putem aktivnog mulja i sekundarnog taloženja uz recirkulaciju mulja ka prvom odeljku. Sekventno aktiviranje air-lift pumpe je automatski rukovođeno preko komandno-kontrolnog ormarića (PLC panel) i predstavlja ciklični proces prečišćavanja. Savetuje se primarni tretman svetlih i sivih voda.

eco-nova-sekvencioni-sarzni-reaktor-sbr

Modeli

eco-nova-sbr-modularni-srednji-mm

Modularni srednji "MM"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

eco-nova-inspekcijski-spremnik-pof

Inspekcijski spremnik "POF"

SimbolModelPerformanseDimenzije
E.S.Ukupna zapreminaL x l x hØ cevihe / hu
T3T4ltcmmmcm
SBR MM 7500 …20127.000176x350x186160157/154
SBR MM 8500 …25158.300176x411x186160157/154
SBR MM 10000 …30189.850176x440x186160157/154
SBR MM 11000 …332011.000176x530x186160157/154