Septičke jame

eco nova

Septičke jame ili bio jame su uređaji za primarni tretman i zbrinjavanje otpadnih voda domaćinstava i sl. Septička jama je tank za mirovanje, koji ima funkciju taloženja čvrstih čestica koje su prisutne u otpadnoj vodi. Na dnu tanka se dakle taloži određena količina mulja - anaerobni tip, koji služi za digestiju / biološku razgradnju organskih materija u otpadnoj vodi koja se tretira - zbog toga se koristi i termin bio septičke jame. Primenjuju se uglavnom kod manjih rezidencijalnih objekata. Dvokomorne septičke jame i trokomorne septičke jame omogućavaju bolje taloženje i bistrenje otpadne vode, bolju egalizaciju i taloženje oko 30% biološkog opterećenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, kao i velike količine sapunica i plivajućih tvari. Nakon septičke jame, gde dozvoljavaju zakonski propisi, voda se ispušta u upojnice ili u većini slučajeva šalje na dalju obradu u biološki uređaj.

septicka jama

Modeli

eco-nova-septik-korugovani-cc

Korugovani "CC"

eco-nova-septik-rebrasti-n

Rebrasti "N"

eco-nova-septik-modularni-m

Modularni "M"

eco-nova-seotik-modularni-rebrasti-mn

Modularni rebrasti "MN"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

SimbolModelPerformanseDimenzije
SMSBSTØ ceviL x l x hhe / hu
mmcmcm
SET CC 800 ..51015125Ø 125 x 10374/71
SET CC 1200 ..71421125Ø 125 x 12493/90
SET CC 1600 ..102031125Ø 125 x 170140/137
SET CC 2000 ..122436125Ø 125 x 193162/159
SET CC 3500 ..193959125Ø 180 x 149127/124
SET CC 4000 ..224568160Ø 180 x 170148/145
SET CC 4500 ..275582160Ø 180 x 191169/166
SET CC 5000 ..316293160Ø 180 x 212190/187
SET N 9000 SM54--160210 x 285 x 234199/194
SET M 12000 SM80--160210 x 440 x 234206/201
SET M 12000 SB-80-160210 x 440 x 234206/201
SET M 18000 SM120--160210 x 620 x 234206/201
SET M 18000 ST--120160210 x 620 x 234206/201
SET M 24000 SB-160-160210 x 800 x 234206/201
SET M 36000 ST--240160210 x 1160 x 234206/201
SET MN 15000 SM95--160210 x 465 x 234199/194
SET MN 15000 SB-95-160210 x 465 x 234199/194
eco-nova-sema-semptik