Farme

eco nova
eco-nova-farme-full
eco-nova-sema-farme

VRSTA TRETMANA

Za tretman otpadnih voda koje potiču od aktivnosti
farmi predviđaju se dve tipologije tretmana:

  • Uređaj sa aktivnim muljem po početnim
    izjednačavanjem protoka (tip IFA PC), kojem prethodi
    ulivna sekcija sa rešetkom
  • Uređaj sa biološkom oksidacijom (tip IOB), kome
    prethodi sekcija sa rešetkom.

PERFORMANSE PREČIŠĆAVANJA

Za ispuštanje u površinske vode ili zemljište.