Perionice

eco nova
eco-nova-perionice-full
eco-nova-sema-perionice

VRSTA TRETMANA

Za tretman otpadnih voda koje potiču od perionica
predviđa se instalacija:

  • Uređaj sa aktivnim muljem sa početnim
    izjednačavanjem protoka i procesom ultra filtracije
    sa membranama MBR.

PERFORMANSE PREČIŠĆAVANJA

Za ispuštanje u površinske vode ili zemljište.