Bebisol

eco nova

Crpna stanica BEBISOL se sastoji od polietilenskog tanka, sa funkcijom sakupljanja i prebacivanja otpadnih ili atmosferskih voda na višu kotu. Unutar tanka se nalazi sistem sa pumpama koji je upravljan putem plutajućih zatvarača i elektro komandnog ormarića. Uređaj je namenjen za crpljenje kod malih korisnika, za instalaciju u podrumima i sl.

eco-nova-bebisol
1Ulazna cev sa ženskim priključkom Ø 125
2Korpica od PE sa mrežom za uklanjanje čvrstog otpada
3Oblikovano dno za smeštanje pumpe
4Pozicija nepovratnog ventila u čeličnom obruču po potrebi
5Odvodni cevovod: mesingani cevni navoj
6Šrafovski spojevi
7Odušak za vazduh
8Predispozicija za spajanje duplih spremnika
9Revizija spremnika / pumpe: poklopac na navoj sa zaptivkama
10Revizija korpice: navojni poklopac sa zaptivkama
11Uzvišenje od PP 150 mm sa poklopcem za pešački saobraćaj (EPP Y...)

OPŠTI TEHNIČKI PODACI

simbolsifravol.spremnicidimenzije
La x Lu x h
kontrolaUzvišenje od PP h 150 EPPYIN (ulazna cev)građevinske pumpe
korpicaspremnikprečnik ulaznih otvoraØ
cev
korpica
za čvrsti
otpad
pumpemax snagaØ max
protok
opremanepovratni ventil
Itbr.mmØmmmmmmbr.kw"PA/PL
0112......R
BBS 1001001800x550x560140300dodatno118125uključeno10,74125PLdodatna oprema
BBS 102100x22800x1050x560140300dodatno118125uključeno20,74125PLdodatna oprema
BBS 2002001800x550x755140300dodatno118125uključeno11,1125PLdodatna oprema
BBS 202200x22800x1050x755140300dodatno118125uključeno21,1125PLdodatna oprema

TANKOVI ZA ISPUMPAVANJE VODE BEZ PUMPE

simbolšifrapriprema po br. pumpi
BBS 100 01 12 ... 1 PL1
BBS 102 01 12 ... 2 PL2
BBS 200 01 12 ... 1 PL1
BBS 202 01 12 ... 2 PL2

KOMPLETAN UREĐAJ

šifrabr. pumpiQ
l/min
H
m.c.a
izlaz/cevi
BBS 100 01 12 1L037MM PL114
BBS 102 01 12 2L037MM PL114
BBS 100 01 12 1L060MM PL114
BBS 102 01 12 1L060MM PL114
BBS 100 01 12 1L075MM PL112
BBS 102 01 12 2L075MM PL112
1
2
1
2
1
2
10÷250

10÷250

10÷250
8÷0,8

8,2÷0,8

8,5÷2,2
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/2
1”1/2
BBS 200 01 12 1L060MM PL114
BBS 202 01 12 2L060MM PL114
BBS 200 01 12 1L075MM PL112
BBS 202 01 12 2L075MM PL112
BBS 200 01 12 1L110MM PL200
BBS 202 01 12 2L110MM PL200
1
2
1
2
1
2
10÷250

10÷250

10÷600
8,2÷0,8

8,5÷2,2

11÷2
1”1/4
1”1/4
1”1/2
1”1/2
2”
2”