Bigsol

eco nova

Crpna stanica BIGSOL se sastoji od polietilenskog tanka, sa funkcijom sakupljanja i prebacivanja otpadnih ili atmosferskih voda na višu kotu. Unutar tanka se nalazi sistem sa pumpama koji je upravljan putem plutajućih zatvarača i elektro komandnog ormarića. Može biti dodatno opremljena sa prethodno sklopljenom komorom sa ventilima. Uređaj je namenjen crpljenju i podizanju kod velikih korisnika sa maksimalnim prečnikom izlivne cevi DN 150.

eco-nova-bigsol
komora sa ventilima
šifradimenzijarevizijapljosnati zasunnepovratni ventil
1000x770x5501000x770dodatna opremadodatna oprema
CVSR

OPŠTI TEHNIČKI PODACI

simbolšifravol.dimenzije
La x Lu x h
revizijaIN (ulazna cev)priprema pumpi
pumpespremnikprečnik ulaznih otvoraØ cevpumpemax
snaga
Ø max
protok
oprema
pumpe
Itmmmmbr.mmmmmmbr.kWDNPA / PL
0620253140......
BXS 900086502100x2850x27001170x750--62020025031540025.580PA
BXS 12000127502100x4400x27001170x750--62025.5100PA
BXS 18000188902100x6200x27001170x7501600620211150PA
BXS 24000252002100x8000x27001170x7502600620211150PA

TANKOVI ZA ISPUMPAVANJE VODE BEZ PUMPE

simbolšifra(1) (2)priprema po br. pumpiulaz / cevi
(1)
Ø
BXS 9000 06
BXS 9000 06
1 PA
2 PA
1
212
16
20
25
BXS 12000 06
BXS 12000 06
1 PA
2 PA
1
2
BXS 18000 06
BXS 18000 06
1 PA
2 PA
1
2
BXS 24000 06
BXS 24000 06
1 PA
2 PA
1
2

Ne uključuje postolje za priključak.

KOMPLETAN UREĐAJ

šifra br. pumpiQ
l/min
H
m.c.a
ulaz / cevi
Ø
izlaz / cevi
(1)(2) (3)
(1)
BXS 9000 06...
BXS 9000 06...
1L370DT PA080
2L370DT PA080
1
2
200÷120018,7÷420
25
31
40
3"
3"
BXS 9000 06...
BXS 9000 06...
1L400MT PA080
2L400MT PA080
1
2
200÷150023,9÷2,63"
3"
BXS 12000 06...
BXS 12000 06...
1L550DT PA080
2L550DT PA080
1
2
200÷140025÷10,83"
3"
BXS 12000 06...
BXS 12000 06...
1L550MTPA080
2L550MTPA080
1
2
200÷180024,2÷2,83"
3"
BXS 12000 06...
BXS 12000 06...
1L220CTPA100
2L220CTPA100
1
2
600÷210012,5÷3,14"
4"
BXS 12000 06...
BXS 12000 06...
1L350CTPA100
2L350CTPA100
1
2
600÷270016,5÷3,64"
4"
BXS 18000 06...
BXS 18000 06...
1L300MTPA100
2L300MTPA100
1
2
200÷130021÷2,84"
4"
BXS 18000 06...
BXS 18000 06...
1L400CT1PA150
2L400CT1PA150
1
2
600÷27009÷2.55"
5"
BXS 18000 06...
BXS 18000 06...
1L650CTPA150
2L650CTPA150
1
2
900÷420019,5÷4,85"
5"
BXS 18000 06...
BXS 18000 06...
1L850CTPA150
2L850CTPA150
1
2
900÷540024÷3,55"
5"
BXS 24000 06...
BXS 24000 06...
1L400CT2PA150
2L400CT2PA150
1
2
600÷300010÷3,25"
5"
BXS 24000 06...
BXS 24000 06...
1L650CTPA150
2L650CTPA150
1
2
900÷420019,5÷4,85"
5"
BXS 24000 06...
BXS 24000 06...
1L850CTPA150
2L850CTPA150
1
2
900÷540024÷3,55"
5"
BXS 24000 06...
BXS 24000 06...
1L1120CTPA150
2L1120CTPA150
1
2
900÷1200028,5÷4,35"
5"