Korugovani

eco nova
eco-nova-korugovani

Crpna stanica KORUGOVANA se sastoji od polietilenskog tanka, sa funkcijom sakupljanja i prebacivanja otpadnih ili atmosferskih voda na višu kotu. Unutar tanka se nalazi sistem sa pumpama koji je upravljan putem plutajućih zatvarača i elektro komandnog ormarića. Može biti dodatno opremljena sa sistemom sa nosačima za lako montiranje pumpi ili sa slobodnom pumpom. Uređaj je namenjen crpljenju i podizanju kod malih i srednjih korisnika sa maksimalnim prečnikom izlivne cevi DN 65.

OPŠTI TEHNIČKI PODACI

simbolšifravoldimenzije
La x Lu x h
revizijaIN (ulazna cev)priprema pumpi
Øprečnik ulaznih otvoraØ
cev
snaga
max
Ø protok
max
opremanepovratni ventil
ItmmmmmmmmkW"-DNPA / PL
061216......R
SOL C 100010001250 x 1250 x 14206006201251602.22 1/2 - 65PA / PLdodatna oprema
SOL C 160018001250 x 1250 x 20806006201251602.22 1/2 - 65PA / PLdodatna oprema
SOL C 200020501250 x 1250 x 23006006201251602.22 1/2 - 65PA / PLdodatna oprema
SOL C 350033501800 x 1800 x 18606006201251602.22 1/2 - 65PA / PLdodatna oprema
SOL 450044001800 x 1800 x 22806006201251602.22 1/2 - 65PA / PLdodatna oprema

TANKOVI ZA ISPUMPAVANJE VODE BEZ PUMPE

simbolšifrapriprema po br. pumpiulaz / cevi

(1)
(1)Ø
SOL C 1000 06 1...
SOL C 1000 06 2...
1
2
12
16
SOL C 1600 06 1...
SOL C 1600 06 2...
1
2
SOL C 2000 06 1...
SOL C 2000 06 2...
1
2
SOL C 3500 06 1...
SOL C 3500 06 2...
1
2
SOL C 4500 06 1...
SOL C 4500 06 2...
1
2

KOMPLETAN UREĐAJ

šifrabr. pumpiQ
l/min
H
m.c.a
IN (ulazne cevi)
Ø
(1)(2)(3)(1)
SOL C 1000 06... 1L075MM PL112
SOL C 1000 06... 2L075MM PL112
1
2
10÷2508,5÷2,212
16
SOL C 1000 06... 1L110MM PL200
SOL C 1000 06... 2L110MM PL200
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 1000 06... 1L110MM PL200
SOL C 1000 06... 2L110MM PL200
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 1600 06... 1L075MM PL112
SOL C 1600 06... 2L075MM PL112
1
2
10÷2508,5÷2,2
SOL C 1600 06... 1L110MM PL200
SOL C 1600 06... 2L110MM PL200
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 1600 06... 1L150MM PL200
SOL C 1600 06... 2L150MM PL200
1
2
10 ÷80013,5 ÷2,5
SOL C 1600 06... 1L110MT PA050
SOL C 1600 06... 2L110MT PA050
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 1600 06... 1L150MT PA050
SOL C 1600 06... 2L150MT PA050
1
2
10 ÷80013,5 ÷2,5
SOL C 2000 06... 1L110MM PL200
SOL C 2000 06... 2L110MM PL200
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 2000 06... 1L110MT PA050
SOL C 2000 06... 2L110MT PA050
1
2
10 ÷60011÷2
SOL C 2000 06... 2L150MT PA050
SOL C 2000 06... 2L150MT PA050
1
2
10 ÷80013,5 ÷2,5
SOL C 3500 06... 1L150MM PA050
SOL C 3500 06... 2L150MM PA050
1
2
10 ÷80013,5 ÷2,5
SOL C 3500 06... 1L180DT PA065
SOL C 3500 06... 2L180DT PA065
1
2
100 ÷80015,5÷3
SOL C 4500 06... 1L150MT PA050
SOL C 4500 06... 2L150MT PA050
1
2
10 ÷80013,5 ÷2,5
SOL C 4500 06... 1L220MTPA065
SOL C 4500 06... 2L220MTPA065
1
2
100÷85012,7÷2