Maxisol

eco nova

Crpna stanica MAXISOL se sastoji od polietilenskog tanka, sa funkcijom sakupljanja i prebacivanja otpadnih ili atmosferskih voda na višu kotu. Unutar tanka se nalazi sistem sa pumpama koji je upravljan putem plutajućih zatvarača i elektro komandnog ormarića. Može biti dodatno opremljena sa prethodno sklopljenom komorom sa ventilima. Uređaj je namenjen crpljenju i podizanju kod srednjih i velikih korisnika sa maksimalnim prečnikom izlivne cevi DN 80.

eco-nova-maxisol
visina cevi
(od nivoa zemlje)
Ø cevi
PVC
A
Visina cevi
B
Ø cevi PVC
mmšiframmšifra
7700812512
12201216016
16701720020
21202125025Ø
125
160
200
250
257026
302030
347035
392039
436044
480048

OPŠTI TEHNIČKI PODACI

simbolšifravol.dimenzije
La x Lu x h
inspekcija
IN (ulazna cev)
priprema pumpi
spremnikprečnik ulaznih otvoraØ
cev
pumpemax
snaga
Ø max
protok
oprema
ItmmØ mmmmmmbr.kW"PA/PL
AB......
MXS 120012001250x1250x14001000x77077025025,580PA
MXS 170017001250x1250x18501000x770122025025,580PA
MXS 220022001250x1250x23001000x770167025025,580PA
MXS 270027001250x1250x27501000x770212025025,580PA
MXS 315031501250x1250x32001000x770257025025,580PA
MXS 360036001250x1250x41001000x770302025025,580PA
MXS 405040501250x1250x41001000x770347025025,580PA
MXS 450045001250x1250x45501000x770392025025,580PA
MXS 495049501250x1250x50001000x770436025025,580PA
MXS 540054001250x1250x54501000x770480025025,580PA

ODREĐIVANJE KORISNOG VOLUMENA U UDELU KONAČNOG ULAZA

(A)h calp. mm4,8004,3603,9203,4703,0202,5702,1201,6701,220770
šifra48443935302621171208
ItItItItItItItItItIt
MXS 1200800
MXS 17008001,400
MXS 22008001,4001,900
MXS 27008001,4001,9002,400
MXS 31508001,4001,9002,4002,900
MXS 36008001,4001,9002,4002,9003,100
MXS 40508001,4001,9002,4002,9003,1003,600
MXS 45008001,4001,9002,4002,9003,1003,6004,100
MXS 49508001,4001,9002,4002,9003,1003,6004,1004,600
MXS 54008001,4001,9002,4002,9003,1003,6004,1004,6005,000
(B)Ø cevi mm125160200250
šifra12162025
KOMORA SA VENTILIMA
dimenzijerevizijapljosnati zasunnepovratni ventil
šifra1000x770x5501000x770dodatna opremadodatna oprema
CVSR

TANKOVI ZA ISPUMPAVANJE VODE BEZ PUMPE

SimbolModelulaz / cevi
šifrapriprema po br. pumpi(1)
(1)(2)Øudeo
MXS 1200
MXS 1200
1 PA
2 PA
1
212
16
20
25
08
12
17
21
26
30
35
39
44
48
MXS 1700
MXS 1700
1 AP
2 PA
1
2
MXS 2200
MXS 2200
1 PA
2 PA
1
2
MXS 2700
MXS 2700
1 PA
2 PA
1
2
MXS 3150
MXS 3150
1 PA
2 PA
1
2
MXS 3600
MXS 3600
1 PA
2 PA
1
2
MXS 4050
MXS 4050
1 PA
2 PA
1
2
MXS 4500
MXS 4500
1 PA
2 PA
1
2
MXS 4950
MXS 4950
1 PA
2 PA
1
2
MXS 5400
MXS 5400
1 PA
2 PA
1
2

KOMPLETAN UREĐAJ

šifrabr. pumpiQ
l/min
H
m.c.a
izlaz / cevi
A B(1) (2)
MXS 1200
MXS 1200
1L110MT PA050
2L110MT PA050
1
2
10 ÷60011÷22”
2"
MXS 1200
MXS 1200
1L150MT PA050
2L150MT PA050
1
2
10÷80013,5 ÷2,52"
2"
MXS 1700
MXS 1700
1L150MT PA050
2L150MT PA050
1
2
10÷80013,5 ÷2,52"
2"
MXS 1700
MXS 1700
1L180DT PA065
2L180DT PA065
1
2
10÷80015,5÷32" 1/2
2" 1/2
MXS 1700
MXS 1700
1L220MT PA065
2L220MT PA065
1
2
10÷85012,7÷22" 1/2
2" 1/2
MXS 1700
MXS 1700
1L220DT PA065
2L220DT PA065
1
2
10÷80018÷3,92" 1/2
2" 1/2
MXS 2200
MXS 2200
1L180DT PA065
2L180DT PA065
1
2
10÷80015,5÷32" 1/2
2" 1/2
MXS 2200
MXS 2200
1L220MT PA065
2L220MT PA065
1
2
10÷85012,7÷22" 1/2
2" 1/2
MXS 2200
MXS 2200
1L220DT PA065
2L220DT PA065
1
2
10÷80018÷3,92" 1/2
2" 1/2