Dodatna oprema za biološke uređaje

eco nova

Simbol

Proizvod

Materijal

Dimenzije

Kompletna šifra

eco-nova-inspekcijski-spremnik-pof

POF ... INSPEKCIJSKI SPREMNIK
Pogodan za uzimanje uzoraka od strane nadležnih organa
za kontrolu otpadnih supstanci iz gradskog odvoda i sl.

PE

Ø 125
Ø 160

POF 0 125
POF 0 160

eco-nova-pcl

PCL .. POSUDA ZA HLORISANJE
Posuda za tabletu natrijum hipoklorita.

PE

Ø 125
Ø 160

POF 0 125
POF 0 160

eco-nova-poc

POC ... SPREMNIK ZA IZBACIVANJE
Pogodan za prikupljanje otpadnih voda koje potiču iz
sistema za prečišćavanje sa disperzivnim konačnim
izlazom i njeno povezivanje na odvodni podzemni
cevovod.

PE

lt 200
lt 300
lt 500
lt 600

POC O 200
POC L 300
POC L 500
POC S 600

eco-nova-pgr

PGR ... POSUDA SA REŠETKOM (ZA ČVRSTI OTPAD)
Posuda sa rešetkom od pocinkovanog karbon čelika,
koja se instalira uzvodno od uređaja za prečišćavanje, za
prečišćavanje velikih komada čvrstog otpada. Ručno čišćenje

polietilen,
pocinkovani
karbon čelik

lt 150
lt 750

PGR O 200
PGR S 750

eco-nova-elektro-ormar-qair

QAIR... KONTROLNI ORMAR ZA BIOLOŠKO
PREČIŠĆAVANJE. Monofazni kontrolni elektro - ormar
sa tajmerom podešenim za snabdevanje vazdušnih
kompresora sa membranama i bočnim kanalima

ABS

185x190x110 mm
340x240x170 mm

Q AIR Z 1CM
QAIR Z 1CT

eco-nova-elektro-ormar-qair

QE1M ... KONTROLNI ELEKTRO ORMAR 1 PUMPA
Kontrolni elektro-ormar za direktno pokretanje
monofazne pumpe za otpadne vode.

ABS

340x240x170 mm

QE1M220

eco-nova-ormar-inox-arx

ARX ... ORMAR ZA KOMPRESORE
Ormar od inoksa za smeštanje kompresora i kontrolne
elektro ploče.

INOX

800x800x600 mm

ARX Y IX140

eco-nova-kutija-za-kompresore-arx

ARX ... .KUTIJA ZA KOMPRESORE
Kutija od polietilena za smeštanje kompresora / elektro
ploče.

PE

200x300x300 mm

ARX X PE30

eco-nova-luv

LUV ... ULTRAVILETNA LAMPA
Ultravioletna lampa za uništavanje bakterija.

AISI 316

Q = 20 lt/min-3/4”
Q = 40 lt/min-1”

LUV Z 20-34
LUV Z 40-01