Skladišni rezervoar za instalaciju s nadzemnim crpljenjem

eco nova
eco-nova-skladisni-rezervoar-za-instalaciju-s-nadzemnim-crpljenjem

Bez obzira na normu, takođe su dostupni skladišni rezervoari za verziju nadzemnog crpljenja. Ti rezervoari se koriste za crpne stanice sa nadzemnom sukcijom i mogu se isporučiti sa kompletnom dodatnom opremom prethodno spojenom za povezivanje hidraulike sa sistemima pritiska u verziji nadzemnog crpljenja.

eco-nova-skladisni-rezervoar-za-instalaciju-sa-nadzemnim-crpljenjem

SKLADIŠNI PROTIVPOŽARNI REZERVOARI

SimbolModel
dimenzije
volL x I x hØ poklopcih max (sa nastavkom)
ltcmmmcm
SEI M 12000 AG A12750210 x 440 x 2342x600285
SEI M 18000 AG A20000210 x 620 x 2342x600285
SEI M 24000 AG A25200210 x 800 x 2342x600285
SEI M 30000 AG A31420210 x 980 x 2342x600285
SEI M 36000 AG A37650210 x 1160 x 2342x600285
SEI M 42000 AG A43870210 x 1340 x 2342x600285
* SEI M 48000 AG A50100210 x 1520 x 2342x600285
SEI M 60000 AG A62840(2x) 210 x 980 x 2342x600285
SEI M 72000 AG A75300(2x) 210 x 1160 x 2342x600285
SEI M 84000 AG A87740(2x) 210 x 1340 x 2342x600285
SEI M 90000 AG A94260(3x) 210 x 980 x 2342x600285
* SEI M 96000 AG A100200(2x) 210 x 1520 x 3242x600285
SEI M 108000 AG A112950(3x) 210 x 1340 x 2342x600285

DODATNA OPREMA ZA REZERVOARE SA NADZEMNIM CRPLJENJEM

simbolproizvoddimenzijekompletna šifra
Preporuka za rezervoare
NASTAVAK620PRO X 620
ZAŠTITNA REŠETKA600GRI Z 600
DODATNI REVIZIONI CENTRALNI MODUL-BOT X M600
CEV OD PE SA ELEKTRO PRIKLJUČKOM200TUB Y 200 EL
CEV OD PE SA ELEKTRO PRIKLJUČKOM250TUB Y 250 EL
PVC PRELIVNA CEV125TUB Y 125 GRN
KUĆIŠTE ZA USISNU CEV I ODVOD1300x900x100TRR A 1200-100
SKLOPIVI POKLOPAC ZA KUĆIŠTE780x500TPP X 750
PROTIVPROVALNA REŠETKA1100x800GPA A 1200
Preporučuju se za kompletan protivpožarni uređajULAZNE (USISNE) CEVI ZA GLAVNU PUMPU
80x90ASP A 90
100x110ASP A 110
125x125ASP A 125
125x140ASP A 140
150x160ASP A 160


ULAZNE (USISNE) CEVI ZA PILOT PUMPU
1"APP A 1
1.1/4"APP A 1.1/4
1.1/2"APP A 1.1/2
2"APP A 2
CEV ZA POVRATNO MERENJE PROTOKA2" 1/2TUB A 63
CEV ZA PUNJENJE2"TUB A 50
PLUTAJUĆI VENTIL SA TEGOM2"VAL A 50