IPPA Bajpas sistem za prvu kišu

eco nova

IPPA Bajpas separator ulja za tretman "prve kiše" se koristi za njeno odvajanje od ostatka padavina, prebacivanje u uređaj za tretman (separator ulja). Smatra se da prva kiša nosi zagađivače u vodi koju treba tretirati separatorima ulja sa koalescentnim filterima. Akumulacija se formira unutar tanka adekvatnog kapaciteta (5 mm kiše po jedinici površine). Tanku separatora prethodi razdelno okno, koje preusmerava ostatak kiše nakon što se odvoji "prva kiša" u tank separatora. Preusmeravanje vode na tretman se odvija preko potopne elektro pumpe.

eco-nova-ipaa-sistem-za-prvu-kisu

Modeli

eco-nova-ippa-korugovani-cc

Korugovani "CC"

eco-nova-ippa-rebrasti-n

Rebrasti "N"

eco-nova-ippa-modularni-srednji-mm

Modularni srednji "MM"

eco-nova-ippa-modularni-rebrasti-mn.jpg

Modularni rebrasti "MN"

eco-nova-ippa-modularni-m

Modularni "M"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

eco-nova-centralni-modul-nastavak-bot

Centralni modul - nastavak "BOT"

eco-nova-sonda-sla

Sonda za nivo ulja Atex "SLA"

eco-nova-sonda-slo

Sonda za nivo ulja "SLO"

eco-nova-senzor-za-kisu-sen

Senzor za kišu "SEN"

SimbolModelPerformanseDimenzije
P zatvorenog prostoraKorisni volumenL x l x hØ u/iz
ltcmmm
IPP A 2000 AS4002.050125 x 454 x 193162/159
IPP A 3500 AS6003.350180 x 509 x 149127/124
IPP A 6000 AS11005.700183 x 567 x 238175/172
IPP A 9000 AS17008.650210 x 614 x 234199/194
IPP A 10000 AS200010.000176 x 769 x 186157/154
IPP A 12000 AS250012.750210 x 843 x 234206/201
IPP A 18000 AS370018.980210 x 1023 x 234206/201
IPP A 24000 AS500025.200210 x 1203 x 234206/201
IPP A 30000 AS620031.420210 x 1438 x 234206/201
IPP A 36000 AS750037.650210 x 1618 x 234206/201
IPP A 42000 AS870043.870210 x 1798 x 234206/201
IPP A 15000 AS290014.300210 x 868 x 234199/194
IPP A 21000 AS420020.550210 x 1048 x 234199/194
IPP A 27000 AS540026.430210 x 1228 x 234199/194
eco-nova-sema-ippa