Podzemni sistemi za autoperionice

eco nova

Podzemni sistem za autoperionice -  Uređaj se koristi za prečišćavanje voda koje potiču od automatskih ili klasičnih autoperionica. Ovaj uređaj obuhvata pred tretman u kom dolazi do gravitacionog odvajanja čvrstih čestica i ulja (taložnik i separator ulja); sledi faza biološkog prečišćavanja putem vazdušne biofiltracije (sa bio nosačima i visokim izlivom) te faza sekundarnog taloženja. Može da se integriše sa sistemom za tercijarno prečišćavanje (filteri od peska i uglja) za još bolji kvalitet prečišćene vode sa ciljem reutilizacije vode za prve faze pranja.

eco-nova-sistem-autoperionice-na-zatvorenom-ial-i

Modeli

eco-nova-ippa-korugovani-cc

Korugovani "CC"

eco-nova-korugovani-c

Korugovani "C"

eco-nova-korugovani-cs

Korugovani "CS"

eco-nova-ippa-modularni-m

Modularni "M"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

eco-nova-sonda-sla

Sonda za nivo ulja Atex "SLA"

eco-nova-sonda-slo

Sonda za nivo ulja "SLO"

eco-nova-zatvarac-sa-plovkom

Zatvarač sa plovkom "OTG"

SimbolModelPerformanseDimenzije
auto/gauto/hKol. / maxukupna zapreminadeo ispod zemlje
L x l x h
br.br.lt/hltcm
IAL I 200 F10/4052004600125 x 760 x 193
IAL I 400 F20/60104006200180 x 815 x 193
IAL I 600 F30/801560010400180 x 870 x 170
IAL I 1000 F50/10025100024000210 x 910 x 234
IAL I 1500 F80/15040150030000210 x 1090 x 234
IAL I 2300 F120/20060230036000210 x 1270 x 234
IAL I 2900 F150/30080290042000210 x 1450 x 234
IAL I 200 AS10/4052004600125 x 760 x 193
IAL I 400 AS20/60104006200180 x 815 x 193
IAL I 600 AS30/801560010400180 x 870 x 170
IAL I 1000 AS50/10025100024000210 x 910 x 234
IAL I 1500 AS80/15040150030000210 x 1090 x 234
IAL I 2300 AS120/20060230036000210 x 1270 x 234
IAL I 2900 AS150/30080290042000210 x 1450 x 234
IAL I 200 RI10/4052004600125 x 760 x 193
IAL I 400 RI20/60104006200180 x 815 x 193
IAL I 600 RI30/801560010400180 x 870 x 170
IAL I 1000 RI50/10025100024000210 x 910 x 234
IAL I 1500 RI80/15040150030000210 x 1090 x 234
IAL I 2300 RI120/20060230036000210 x 1270 x 234
IAL I 2900 RI150/30080290042000210 x 1450 x 234
eco-nova-sema-sistem-autoperionice