Taložnici

eco nova

Taložnici ili peskolovi su uređaji za predtretman atmosferskih voda. Kod većine objekata privrednog tipa (logističkih centara, parkinga radnih mašina i sl.) sa velikim površinama, javlja se potreba za ovim načinom primarnog prečišćavanja atmosferskih otpadnih voda. Taložnici služe da umire atmosferske vode i u tim uslovima dolazi do taloženja čvrstih materija, nakon čega delimično prečišćena voda može da ide na dalji proces prečišćavanja u separatore ulja. Odvajanje čvrstih čestica pre korišćenja separatora ulja je važan deo procesa prečišćavanja, kojim se sprečava zaprljanje koalescentnih filtera koje može da blokira rad separatora ulja sa koalescentnim filterima. Dimenzionisanje taložnika je u direktnoj nadležnosti tehničkog osoblja investitora i projektanata; Na zahtev projektanata, Starplast i Econova vrše pomoć pri odabiru primarnog tretmana - taložnika i volumena tankova.

eco-nova-taloznik-dis

Modeli

eco-nova-taloznik-model-cc

Korugovani CC

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-oprema-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

SimbolModelPerformanseDimenzije
Br. Auto mestaP zatvorenog prostoraP otvorenog prostoraNSUkupna zapreminaØ x hØ cevihe/hu
br.l/sltcmmmcm
DIS CC 800 F187203602,0795125x10312574/71
DIS CC 1200 F229004502,51.058125x12412593/90
DIS CC 1600 F311.2706353,51.560125x170125140/137
DIS CC 2000 F401.3608154,51.810125x193125162/159
DIS CC 3500 F602.4001.2007,02.980180x149160127/124
DIS CC 4000 F682.7001.3508,03.410180x170160148/145
DIS CC 4500 F763.0001.5009,04.130180x191160169/166
DIS CC 5000 F863.5001.75010,04.690180x212160190/187
econova-sema-taloznik