Uređaji za rekuperaciju kišnice

eco nova
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice

RESURS KOJI DOLAZI SA NEBA

Sa patentiranim sistemom BioBlu, Starplast je u mogućnosti da ponudi seriju kompletnih uređaja koji obezbeđuju sakupljanje i ponovno korišćenje atmosferskih voda. Uz sve to zadržava se krajnja jednostavnost upravljanja uređajem i garantuje sigurna i tačna ekonomska računica uštede vode.

Uređaj BIO BLU omogućava rekuperaciju kišnice za njeno ponovno korištenje bilo za privatne korisnike ili za komunalne svrhe. Sastoji se od tanka za akumulaciju vode i upravljačke jedinice sa pumpom za preusmeravanje i sistemom prečišćavanja vode. Rekuperirana kišnica se može koristiti za vodokotliće, zalivanje i pranje automobila. Obavezno je i dalje koristiti vodu iz vodovoda za piće, spremanje hrane i higijensku upotrebu.

eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-sema

KOMPONENTE KOJE SE UKLJUČUJU

OPISSIMBOL
5Kontrolni filter - list (tankovi N 2000 i 3000 i MP)
1Samočisteći filter - list (tankovi N 9000, MM, M i MN)
6Izlaz iz filtera -lista i,tačka preliva Ø125
7skladišna cev
11potopna pumpa
3prekidač pritiska
22spoljna kontrolna jedinica
4ekspanzijska posuda
2uslužni tank
9jednosmerni ventil
13filter uložak 120 mikrona
14elektro-magnetni ventil 3/4 - 1"
15kuglasti ventil 1/2"
16dozator za hlor
21razbijač mlaza
23komandni ormar

UKLJUČIVANJE PO TIPOLOGIJI UREĐAJA

OSNOVNINAVODNJAVANJEHIDRAULIKA
IAP .. BA ..IAP .. IR ..IAP .. ID ..
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-bioblu
SimbolModelukupna
zapremina
dimenzija
L x l x h
ltcm
IAP N 20002.020125x210x154
IAP N 30002.930125x290x154
IAP N 50005.000176x245x206
IAP N 50008.650210x285x254
IAP MP 50004.600125x451x154
IAP MP 70006.600125x632x154
IAP MP 90008.600125x813x154
IAP MM 75007.200176x350x206
IAP MM 85008.500176x411x206
IAP MM 1000010.000176x440x206
IAP M 1200012.750210x440x254
IAP M 1800018.980210x620x254
IAP MN 1500014.880210x465x254
IAP MN 2100021.110210x645x254
eco-nova-bioblu-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-bioblu-1