Uredjaj za reutilizaciju sivih voda

eco nova
eco-nova-uredjaj-za-reutilizaciju-sivih-voda

Uređaj BioGrigio se koristi za rekuperaciju sivih voda, koje potiču od domaćinstava i može da osigura uštedu dnevne potrošnje do 50 %. Sive vode potiču od sledeće upotrebe: Sudopere, tuševi, kade i mašine za veš.

Uređaj BIO GRIĐO omogućava rekuperaciju i ponovno korištenje sivih voda za upotrebu u domaćinstvu i za irigaciju. Sivim vodama se smatraju one koje dolaze iz lavaboa, tuševa, kada (bez sudopera). Ove vode se skupljaju i prečišćavaju da bi se ponovo koristile u domaćinstvu. Mogu da se dimenzionišu za veliki broj korisnika kao što su hoteli, škole, domaćinstva i sl.

eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema

KOMPONENTE ZA SPOLJNU INSTALACIJU

OPISSIMBOL
Arešetka
Bspoljni tankovi za sive vode
Cdifuzori
Dkompresor
Epumpa sa pojačivačima u modulu sa membranama
Fmembrana za ultrafiltraciju
Gpumpa sa uključenim prenosom
Hpunjenje

KOMPONENTE ZA PODZEMNU INSTALACIJU

OPISSIMBOL
1posuda sa rešetkom (za čvrst otpad)
2modularni podzemni tank
3konus
4rasprskivači - difuzori
5kompresor
6poklopac sa klapnom
7booster pumpa u membranskom modulu
8membrana za ultrafiltraciju
9pumpa sa uključenim prenosom
10punjenje
eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema-biogridjo
eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema-biogridjo-sema

UREĐAJ ZA SPOLJNU INSTALACIJU

simbolmodelperformanseoksidacijafiltracijakonačna akumulacija vode
br. stanovnikazapreminavol.prenosni protokmax. dnevni protokzapremina skladištenja*
br.ItItIt/hIt/gIt
BGR 10÷30 E 100010÷3010005008025002000
BGR 30÷50 E 200030÷50150050015050003000
BGR 50÷70 E 300050÷702000100021070005000

UREĐAJ ZA PODZEMNU INSTALACIJU

simbolmodelperformanseMBRdeo za ultrafiltracijukonačna akumulacija
br. stanovnikazapreminavol.konačna akumulacija vodemax. dnevni protokzapremina rezervoara*
br.ItItIt/hIt/gIt
BGR 10÷30 I 100010÷3010005008025002000
BGR 30÷50 I 200030÷50150050015050003000
BGR 50÷70 I 300050÷702000100021070005000