Dodatna oprema za instalaciju

eco nova

Simbol

Proizvod

Materijal

Dimenzije

Kompletna šifra

eco-nova-inspekcijski-spremnik-pof

POF ... INSPEKCIJSKI SPREMNIK
Idealan za uzimanje uzoraka od strane
nadležnih organa za kontrolu otpadnih
supstanci iz gradskog odvoda i sl.

PE

Ø 125
Ø 160

POF 0 125
POF 0 160

eco-nova-por

POR ... PRKLJUČNI SPREMNIK
Pogodan za priključivanje više ulaza, čak i sa
različitim prečnicima, a sa jednim izlazom
ili obrnuto. Potrebno naglasiti prilikom
porudžbine: prečnike cevi i redosled toka.

PE

Ø 125
Ø 160
Ø 200

POR 0 125
POR 0 160
POR 0 200

eco-nova-centralni-modul-nastavak-bot

BOT… REVIZIONI OTVOR
Revizioni otvor za centralne module u
modularnim tankovima "M-MN", inače
neaktivan.
Tražiti u momentu porudžbine.

PE

600

BOT X M600

eco-nova-oprema-nastavak-pro

PRO ... NASTAVAK
Nastavak od polietilena za izdizanje
revizionog okna.

PE

Ø 200 x h 300
Ø 400 x h 300
Ø 500 x h 300
Ø 600 x h 300

PRO X 200
PRO X 400
PRO X 500
PRO X 600

eco-nova-zastitna-resetka-gri

GRI ... ZAŠTITNA REŠETKA
Zaštitna rešetka od pocinkovanog čelika,
preporučuje se za skladišne tankove koji su
smešteni u naseljenim zonama.

pocinkovani
karbon čelik

Ø 600

GRI Y 600

eco-nova-poklopac-chi

CHI ... TELESKOPSKI POKLOPAC
Teleskopski preklopni poklopac od polimera,
klase opterećenja "B 125" za kontrolni nastavak.

ojačani
polimer

400/200
500/300
600/400
800/600

CHI Y 400-200
CHI Y 500-300
CHI Y 600-400
CHI Y 800-600

eco-nova-epp

EPP ... NASTAVAK OD POLIPROPILENA
Nastavak h 150 cm i prohodni poklopac od
polipropilena.

PP

200 x 200 x h 150
400 x 400 x h 150

EPP Y 200-200
EPP Y 400-400

eco-nova-tpp

TPP ... POKLOPCI
Poklopci od PE za zatvaranje tankova.

PE

Ø 140
Ø 200
Ø 200
Ø 400
Ø 400
Ø 500
Ø 620
Ø 750
mm 780/500

TPP Y 140B
TPP X 200M
TPP Y 200M
TPP Y 400B
TPP Y 400F
TPP X 500F
TPP X 620B
TPP X 750R
TPP X 780-500R

eco-nova-ssm

SSM ... POSTOLJE ZA MODULARNI TANK
Postolje od plastificiranog karbon čelika za postavljanje
modularnih tankova van zemlje.

plastificirani
karbon čelik

2100
1800
1250

SSM X M 2100
SSM X MM 1800
SSM X MP 1250

eco-nova-tub-prikljucnica

TUB ... PRIKLJUČNICA
Prikljčna cev od PVC-a sa pregradnom zaptivkom
EPDM.

PVC/EPDM

TUB Y GRN 125
TUB Y GRN 160
TUB Y GRN 200

eco-nova-tub-elektro

TUB ... CEVI ZA ELEKTRIČNO POVEZIVANJE
Spremnik od PE, zavaren za tank, garantuje
hidrauličku i mehaničku nepropusnost,
omogućujući povezivanje cevovoda sa
razvodnom električnom spojnicom.

PE

Ø 200
Ø 250

TUB Y E 200
TUB Y E 250

eco-nova-trm

TRM ... MODULARNI NASTAVAK
Ovalni nastavak od polietilena sa pocinkovanim
čeličnim okvirom za postavljanje zaštitne
rešetke, poklopca na preklop. Idealna za
kontrolu modularnih tankova jer omogućava
širok prilaz za održavanje uređaja.

PE

1200x800x100
1200x800x50

TRM X 1200-10
TRM X 1200-50

eco-nova-gra

GRA ... ZAŠTITNA REŠETKA ZA MODULARNI
NASTAVAK
Zaštitna rešetka za modularni nastavak od
pocinkovanog čelika.

pocinkovani
karbon čelik

1200x800

GRA Y 1200

eco-nova-grn

GRN ... ZAPTIVKA
Pregradne zaptivke u materijalu EDPM

EPDM

Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250

GRN Y 80
GRN Y 100
GRN Y 110
GRN Y 125
GRN Y 160
GRN Y 200
GRN Y 250

eco-nova-fif

FIF ... FILTER - LIST
Samočisteći filter-list, komplet za poklopac
B125 od polimera.

PE/INOX

840x400x470 mm

FIF X 090

eco-nova-fif-1

FIF ... FILTER-LIST
Filter-list za osmougaoni spremnik sa
odvojivom korpicom od nerđajućeg čelika,
prečnika 300 mm.

PE/INOX

600x600x830 mm

FIF X 100