Dodatna oprema za separatore atmosferskih voda

eco nova

Simbol

Proizvod

Materijal

Dimenzije

Kompletna šifra

eco-nova-inspekcijski-spremnik-pof

SCM ... MALI DRENAŽNI SPREMNIK
Mali drenažni spremnik, za sakupljanje voda
od druge kiše ili prelivne vode. Ulazne cevi sa
zaptivkom i izlazom 45° - 180° muški teleskopski
nastavak po odgovarajućem prečniku.
U unutrašnjosti, podesivi graničnik za prikupljanje.

PE

Ø 125x125
Ø 160x160/125
Ø 200x200/160/125
Ø 250x250/200/160/125

SCM P 125/125
SCM P 160/…
SCM P 200/…
SCM P 250/…

eco-nova-poklopac-chi

CHI ... POKLOPAC OD PP
Poklopac od PP koji se uklapa sa malim drenažnim
spremnikom (SCM P) za uređaje za prvu kišu ili
konstantni tretman.

PP

400 x 400

CHI Y 400/400

eco-nova-vlc

VLC…VENTIL SA KLAPNOM
Ventil sa klapnom, napravljen od PVC cevi i okvira
od nerđajućeg čelika sa zatvaračem sa plovkom za
ulaznu cev za vodu.

PVC/inox

Ø cevi 125
Ø cevi 160
Ø cevi 200
Ø cevi 250
Ø cevi 315

VLC Y 125
VLC Y 160
VLC Y 200
VLC Y 250
VLC Y 315

eco-nova-scm

SCM ... VELIKI DRENAŽNI SPREMNIK
Veliki drenažni spremnik, za sakupljanje voda
od druge kiše ili prelivnih voda. Ulazne cevi sa
zaptivkom i izlazom 45° - 180° muški teleskopski
nastavak po odgovarajućem prečniku.
U unutrašnjosti, podesivi graničnik za prikupljanje.

PE

Ø 315x315x250/200
Ø 400x400x315/250200
Ø 500x500x315/250/200
Ø 630x630x400/315/250/200

SCM G 315/…
SCM G 400/…
SCM G 500/…
SCM G 630/…

eco-nova-cco

CCO… ULOŽAK SA KOALESCENTNIM FILTEROM
Zatvarač sa plovkom za zatvaranje izlaznih cevi iz
separatora ulja u slučaju prekomernog taloženja
ulja. Za korugovane tankove.

PE
poliuretan

lt / sec 2,5
lt / sec 6,0
lt / sec 10,0

CCO X C24
CCO X C60
CCO X C100

eco-nova-fco

FCO... KOALESCENTNI FILTER
Koalescentni filter od polipropilenske spužve
velike gustine, u ramu od inoksa sa kukama za
brzo smeštanje u kutiju od inoksa. Filter idealan za
modularne tankove.

Inox
poliuretan

lt / sec 40,0

FCO X M400

eco-nova-zatvarac-sa-plovkom

OTG ZATVARAČ SA PLOVKOM ZA KORUGOVANE TANKOVE "CC"
Zatvarač sa plovkom za zatvaranje izlaznih cevi iz
separatora ulja u slučaju prekomernog taloženja
ulja. Za korugovane tankove.

PE

Ø 140 x h 388”
Ø 140 x h 500”
Ø 140 x h 610”

OTG X C060
OTG X C080
OTG X C100

eco-nova-zatvarac-sa-plovkom

OTG … ZATVARAČ SA PLOVKOM ZA MODULARNE
TANKOVE
Zatvarač sa plovkom za zatvaranje izlaznih cevi iz
separatora u slučaju prekomernog taloženja ulja.
Za modularne tankove.

PE

Ø 315 x h 1375
Ø 400 x h 1375

OTG X M315
OTG X M400

eco-nova-sonda-slo

SLO ... SONDA ZA NIVO ULJA
Senzor za nivo ulja koji se sastoji od 3 plovka za
određivanje nivoa, koji su u kontaktu sa podesivim
prečkama za označavanje nivoa ulja. Da se uklopi u
okvir obaveštavanja nivoa ili alarma sa pomoćnom
baterijom.

PE/INOX

Ø 315 x h 1375
Ø 400 x h 1375

SLO Z 003

eco-nova-elektro-ormar-qair

QSLO ... KUTIJA ZA SIGNALIZACIJU NIVOA
Komandna kutija koja se montira na DIN u suvom
kontaktu za signalizaciju ispitivanja nivoa ulja.

ABS

-

QSLO Z SLO

eco-nova-qall

QALL ... ALARMNA KUTIJA
Alarmna kutija sa rezervnom baterijom, koja se
podudara sa eventualnim signalom koji potiče
od sonde SLO

ABS

410 x 240 x 170

QE ALL Z 3 SM

eco-nova-sonda-sla

SLA ... SENZOR NIVOA ATEX
Senzor nivoa ulja po normi ATEX za detekciju
ulja u unutrašnjosti separatora ulja ili uređaja za
atmosferske vode, koji uključuje alarmnu kutiju.

Polikarbonat
AISI316

170 x 130 x 80

SLA Z ATEX

eco-nova-senzor-za-kisu-sen

SEN ... SENZOR ZA KIŠNICU
Senzor za kišnicu sa grejačem 12 V.

lakovani
karbon čelik

93 x 38 x 28

SEN PI

eco-nova-posuda-za-vadenje-ulja-pad

PAD ... UREĐAJ ZA UKLANJANJE ULJA
Uređaj za uklanjanje ulja od inoksa sa šipkom
podesive visine i popunjavanje cevi za ispuštanje
ulja. Samo za modularne tankove.

INOX

300x300x100

PAD Y

eco-nova-centralni-modul-nastavak-bot

BOT… REVIZIONI OTVOR
Revizioni otvor za centralne module u
modularnim tankovima "M-MN", inače
neaktivan. Tražiti u momentu porudžbine.

PE

600

BOT X M600

eco-nova-trm

TRM… NASTAVAK ZA IZDIZANJE
Nastavak za izdizanje koji se umetne u ovalni
revizioni otvor na modularnim tankovima tipa
"M-MN" za inspekciju, održavanje, koristi se za
pražnjenje ulja.

PE

1200 x h 100
1200 x h 300

TRM X 1200-10
TRM X 1200 - 30