Dodatna oprema za tankove

eco nova

Simbol

Proizvod

Materijal

Dimenzije

Kompletna šifra

eco-nova-oprema-nastavak-pro

PRO ... NASTAVAK
Nastavak od polietilena za podizanje revizionog
okna.

PE

Ø 200 x h 300
Ø 400 x h 300
Ø 500 x h 500
Ø 600 x h 300

PRO X 200
PRO X 400
PRO X 500
PRO X 600

eco-nova-centralni-modul-nastavak-bot

BOT… REVIZIONI OKNO
Reviziono okno za centralne module kod modularnih
tankova "M-MN" - neaktivni.
Tražiti ih u momentu narudžbine.

PE

600

BOT X M600

eco-nova-zastitna-resetka-gri

GRI ... ZAŠTITNA REŠETKA
Zaštitna rešetka od pocinkovanog lima
preporučuje se za akumulacione tankove
smeštene na naseljenim područjima.

pocinkovani
karbon
čelik

Ø 600

GRI Y 600

eco-nova-poklopac-chi

CHI ... TELESKOPSKI POKLOPAC
Teleskopski preklopni poklopac od polimera,
klase opterećenja "B 125" za kontrolni nastavak.

ojačani
polimer

400/200
500/300
600/400
800/600

CHI Y 400-200
CHI Y 500-300
CHI Y 600-400
CHI Y 800-600

eco-nova-epp

EPP ... NASTAVAK OD POLIPROPILENA
Nastavak h 150 cm i prohodni poklopac od
polipropilena.

PP

200 x 200 x h 150
400 x 400 x h 150

EPP Y 200-200
EPP Y 400-400

eco-nova-tub-prikljucnica

TUB ... PRIKLJUČNICA
Prikljčna cev od PVC-a sa pregradnom zaptivkom
EPDM.

PVC/EPDM

TUB Y GRN 125
TUB Y GRN 160
TUB Y GRN 200

eco-nova-ssm

SSM ... POSTOLJE ZA MODULARNI TANK
Postolje od plastificiranog karbon čelika za postavljanje
modularnih tankova van zemlje.

plastificirani
karbon čelik

2100
1800
1250

SSM X M 2100
SSM X MM 1800
SSM X MP 1250

eco-nova-tub-elektro

TUB ... CEVI ZA ELEKTRIČNO POVEZIVANJE
Spremnik od PE, zavaren za tank, garantuje
hidrauličku i mehaničku nepropusnost,
omogućujući povezivanje cevovoda sa
razvodnom električnom spojnicom.

PE

Ø 200
Ø 250

TUB Y E 200
TUB Y E 250

eco-nova-tpp

TPP ... POKLOPCI
Poklopci od PE za zatvaranje tankova.

PE

Ø 140
Ø 200
Ø 200
Ø 400
Ø 400
Ø 500
Ø 620
Ø 750
mm 780/500

TPP Y 140B
TPP X 200M
TPP Y 200M
TPP Y 400B
TPP Y 400F
TPP X 500F
TPP X 620B
TPP X 750R
TPP X 780-500R

eco-nova-grn

GRN ... ZAPTIVKA
Pregradne zaptivke u materijalu EDPM

EPDM

Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
Ø 250

GRN Y 80
GRN Y 100
GRN Y 110
GRN Y 125
GRN Y 160
GRN Y 200
GRN Y 250