Kompletan protiv požarni uređaj – PODZEMNO CRPLJENJE

eco nova

Protivpožarni sistem OFFIRE se sastoji od tanka za vodnu rezervu za podzemnu ugradnju i podstanicom za pritisak sa nadzemnim kontrolno - komandnim ormarom. Korisiti se za aktivnu zaštitu od požara (kontrola i gašenje) u svim privrednim objektima koji su klasifikovani da nose rizik od požara.

eco-nova-kompletan-protivpozarni-uredjaj-podzemno-crpljenje

Kompletan protivpožarni uređaj PODZEMNO CRPLJENJE u potpunosti u saglasnosti sa normama UNI EN 12845 i UNI 11292

NORME

  • UNI/TR 11438 dopunske instrukcije norme UNI EN 12845, u tački 8.3, koja se odnosi na deo 10.6.1 norme UNI EN 12845, navode: - moraju se koristiti centrifugalne pumpe sa horizontalnim osama, instalirane za podzemno crpljenje
  • jedine dozvoljene pumpe sa vertikalnim osama su "vertikalne turbinske pumpe"
  • instalacije sa potopnim i centrifugalnim horizontalnim nadzemnim crpnim pumpama treba izbegavati i koristiti samo tamo gde tehnički nije moguća podzemna crpna instalacija.

Opterećenje

Kompletan podzemni uređaj, izuzev kontrolnog i komandnog ormara (REI60), koji je izvan zemlje, neinvazivan, visine manje od 1,50 m i može da se instalira čak i na zidu zgrade.

Instalacija

Isporučuje se polusastavljen, lak za postavljanje i puštanje u rad.

Strujni udar

Rezervoar za vodu od polietilena je potpuno zaštićen od strujnog udara.

Jedinica za pritisak

POSUDA SA POLIETILENSKIM CEVIMA, SA POKRETNIM, PROHODNIM POKLOPCIMA

eco-nova-posuda-sa-polietilenskim-cevima

KONTROLNO - KOMANDNI ORMAR

(Nadzemni REI 60)

eco-nova-kontrolno-komandni-ormar-nadzemni-rei-60

PUMPE SA VERTIKALNIM OSAMA

Turbinama

PILOT PUMPA

DIZEL MOTOR

eco-nova-pumpe-sa-vertikalnim-osama

Rezervoari za vodu

PODZEMNI TANKOVI OD POLIETILENA

SINGL ili MULTIPLI

VOLUMENA OD 24.000 - 120.000 L

eco-nova-rezervoari-za-vodu
eco-nova-rezervoari-za-vodu-1

Raspoloživi modeli

EP 1 Glavna elektro pumpa + pilot pumpa
EEP 1 Glavna elektro pumpa +1 rezervna elektro pumpa + pilot pumpa
EEP 1 Glavna elektro pumpa +1 rezervna motorna pumpa + pilot pumpa

vol tanka Model protok
(2)
pritisak
(3)
snaga pumpe izliv
m³/h bar kW DN
24.000 OFF 24000 24 4
6
8
5.5
7.5
11.0
80
80
80
36.000 OFF 36000 36 4
6
8
7.5
11.0
11.0
80
80
80
48.000 OFF 48000 48 4
6
8
11.0
15.0
18.5
80
80
80
60.000 OFF 60000 60 4
6
8
11.0
18.5
22.0
80
80
80
72.000 OFF 70000 72 4
6
8
11.0
15.0
22.0
80
80
80
90.000 OFF 90000 90 4
6
8
15.0
22.0
30.0
100
100
100
108.000 OFF 108000 108 4
6
8
18.5
30.0
37.0
125
125
125
120.000 OFF 120000 120 4
6
8
18.5
30.0
37.0
125
125
125