Skladišni rezervoar za instalaciju s nadzemnim crpljenjem

eco nova
eco-nova-skladisni-rezervoar-za-instalaciju-s-nadzemnim-crpljenjem

Bez obzira na normu, takođe su dostupni skladišni rezervoari za verziju nadzemnog crpljenja. Ti rezervoari se koriste za crpne stanice sa nadzemnom sukcijom i mogu se isporučiti sa kompletnom dodatnom opremom prethodno spojenom za povezivanje hidraulike sa sistemima pritiska u verziji nadzemnog crpljenja.

eco-nova-skladisni-rezervoar-za-instalaciju-sa-nadzemnim-crpljenjem

SKLADIŠNI PROTIVPOŽARNI REZERVOARI

Simbol Model
dimenzije
vol L x I x h Ø poklopci h max (sa nastavkom)
lt cm mm cm
SEI M 12000 AG A 12750 210 x 440 x 234 2x600 285
SEI M 18000 AG A 20000 210 x 620 x 234 2x600 285
SEI M 24000 AG A 25200 210 x 800 x 234 2x600 285
SEI M 30000 AG A 31420 210 x 980 x 234 2x600 285
SEI M 36000 AG A 37650 210 x 1160 x 234 2x600 285
SEI M 42000 AG A 43870 210 x 1340 x 234 2x600 285
* SEI M 48000 AG A 50100 210 x 1520 x 234 2x600 285
SEI M 60000 AG A 62840 (2x) 210 x 980 x 234 2x600 285
SEI M 72000 AG A 75300 (2x) 210 x 1160 x 234 2x600 285
SEI M 84000 AG A 87740 (2x) 210 x 1340 x 234 2x600 285
SEI M 90000 AG A 94260 (3x) 210 x 980 x 234 2x600 285
* SEI M 96000 AG A 100200 (2x) 210 x 1520 x 324 2x600 285
SEI M 108000 AG A 112950 (3x) 210 x 1340 x 234 2x600 285

DODATNA OPREMA ZA REZERVOARE SA NADZEMNIM CRPLJENJEM

simbol proizvod dimenzije kompletna šifra
Preporuka za rezervoare
NASTAVAK 620 PRO X 620
ZAŠTITNA REŠETKA 600 GRI Z 600
DODATNI REVIZIONI CENTRALNI MODUL - BOT X M600
CEV OD PE SA ELEKTRO PRIKLJUČKOM 200 TUB Y 200 EL
CEV OD PE SA ELEKTRO PRIKLJUČKOM 250 TUB Y 250 EL
PVC PRELIVNA CEV 125 TUB Y 125 GRN
KUĆIŠTE ZA USISNU CEV I ODVOD 1300x900x100 TRR A 1200-100
SKLOPIVI POKLOPAC ZA KUĆIŠTE 780x500 TPP X 750
PROTIVPROVALNA REŠETKA 1100x800 GPA A 1200
Preporučuju se za kompletan protivpožarni uređajULAZNE (USISNE) CEVI ZA GLAVNU PUMPU
80x90 ASP A 90
100x110 ASP A 110
125x125 ASP A 125
125x140 ASP A 140
150x160 ASP A 160


ULAZNE (USISNE) CEVI ZA PILOT PUMPU
1" APP A 1
1.1/4" APP A 1.1/4
1.1/2" APP A 1.1/2
2" APP A 2
CEV ZA POVRATNO MERENJE PROTOKA 2" 1/2 TUB A 63
CEV ZA PUNJENJE 2" TUB A 50
PLUTAJUĆI VENTIL SA TEGOM 2" VAL A 50