Uredjaj za reutilizaciju sivih voda

eco nova
eco-nova-uredjaj-za-reutilizaciju-sivih-voda

Uređaj BioGrigio se koristi za rekuperaciju sivih voda, koje potiču od domaćinstava i može da osigura uštedu dnevne potrošnje do 50 %. Sive vode potiču od sledeće upotrebe: Sudopere, tuševi, kade i mašine za veš.

Uređaj BIO GRIĐO omogućava rekuperaciju i ponovno korištenje sivih voda za upotrebu u domaćinstvu i za irigaciju. Sivim vodama se smatraju one koje dolaze iz lavaboa, tuševa, kada (bez sudopera). Ove vode se skupljaju i prečišćavaju da bi se ponovo koristile u domaćinstvu. Mogu da se dimenzionišu za veliki broj korisnika kao što su hoteli, škole, domaćinstva i sl.

eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema

KOMPONENTE ZA SPOLJNU INSTALACIJU

OPIS SIMBOL
A rešetka
B spoljni tankovi za sive vode
C difuzori
D kompresor
E pumpa sa pojačivačima u modulu sa membranama
F membrana za ultrafiltraciju
G pumpa sa uključenim prenosom
H punjenje

KOMPONENTE ZA PODZEMNU INSTALACIJU

OPIS SIMBOL
1 posuda sa rešetkom (za čvrst otpad)
2 modularni podzemni tank
3 konus
4 rasprskivači - difuzori
5 kompresor
6 poklopac sa klapnom
7 booster pumpa u membranskom modulu
8 membrana za ultrafiltraciju
9 pumpa sa uključenim prenosom
10 punjenje
eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema-biogridjo
eco-nova-uredjaji-za-rekuperaciju-sivih-voda-sema-biogridjo-sema

UREĐAJ ZA SPOLJNU INSTALACIJU

simbol model performanse oksidacija filtracija konačna akumulacija vode
br. stanovnika zapremina vol. prenosni protok max. dnevni protok zapremina skladištenja*
br. It It It/h It/g It
BGR 10÷30 E 1000 10÷30 1000 500 80 2500 2000
BGR 30÷50 E 2000 30÷50 1500 500 150 5000 3000
BGR 50÷70 E 3000 50÷70 2000 1000 210 7000 5000

UREĐAJ ZA PODZEMNU INSTALACIJU

simbol model performanse MBR deo za ultrafiltraciju konačna akumulacija
br. stanovnika zapremina vol. konačna akumulacija vode max. dnevni protok zapremina rezervoara*
br. It It It/h It/g It
BGR 10÷30 I 1000 10÷30 1000 500 80 2500 2000
BGR 30÷50 I 2000 30÷50 1500 500 150 5000 3000
BGR 50÷70 I 3000 50÷70 2000 1000 210 7000 5000