Biološki prečistači za sanitarno-fekalne otpadne vode

eco nova

Biološki uređaji za prečišćavanje se koriste za kompletan tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda koje potiču od svih objekata civilne upotrebe (rezidencijalni objekti, hoteli i drugi) kao i poslovni objekti (manje fabrike, skladišta, logistički centri). Kapacitet bioloških prečistača se kreće od malih za privatna domaćinstva, pa do velikih sistema za cela naselja, velike turističke komplekse do 300 ES. Biološki uređaji su poslednja reč tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda u uslovima gde ne postoji kanalizaciona mreža i omogućavaju ispuštanje prečišćene vode u prirodnu sredinu ili u lokalnu kanalizacionu mrežu. Biološki uređaji rade po jednostavnom prirodnom principu, u njima se stvaraju mikroorganizmi koji potiču iz same otpadne vode, koji razgrađuju otpadne organske materije i na taj način prečišćavaju vodu. Postoje dve osnovne vrste, aerobni i anaerobni biološki uređaji. Primena aerobnih bioloških uređaja, koji koriste vazduh za svoje procese je daleko veća, dok se anaerobni uređaji koriste u uslovima gde nema električne energije ili za objekte gde se jako retko i kratko boravi, vikendice i sl. Uređaji poseduju jednostavnu elektro opremu i jednostavni su za održavanje. Zanemarivi su potrošači električne energije, održavanje je jeftino, obzirom da se prazne u proseku na 6 meseci. Ne zahtevaju posebna znanja i veštine, niti upotrebu bilo kakvih hemijskih sredstava.

Za mnoge privatne korisnike još uvek su nepoznanica, obzirom na činjenicu da se i u uslovima postojanja zakonskih odredbi i dalje u celom regionu prave propusne septičke jame, koje su najveći zagađivači podzemnih voda, bunara i velika pretnja našim vodama i zdravlju. Svaki novi korisnik biološkog prečistača otpadnih voda je jedan borac više za zdravu životnu sredinu i čiste vode za buduće generacije.