Septičke jame

eco nova

Septičke jame ili bio jame su uređaji za primarni tretman i zbrinjavanje otpadnih voda domaćinstava i sl. Septička jama je tank za mirovanje, koji ima funkciju taloženja čvrstih čestica koje su prisutne u otpadnoj vodi. Na dnu tanka se dakle taloži određena količina mulja - anaerobni tip, koji služi za digestiju / biološku razgradnju organskih materija u otpadnoj vodi koja se tretira - zbog toga se koristi i termin bio septičke jame. Primenjuju se uglavnom kod manjih rezidencijalnih objekata. Dvokomorne septičke jame i trokomorne septičke jame omogućavaju bolje taloženje i bistrenje otpadne vode, bolju egalizaciju i taloženje oko 30% biološkog opterećenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, kao i velike količine sapunica i plivajućih tvari. Nakon septičke jame, gde dozvoljavaju zakonski propisi, voda se ispušta u upojnice ili u većini slučajeva šalje na dalju obradu u biološki uređaj.

septicka jama

Modeli

eco-nova-septik-korugovani-cc

Korugovani "CC"

eco-nova-septik-rebrasti-n

Rebrasti "N"

eco-nova-septik-modularni-m

Modularni "M"

eco-nova-seotik-modularni-rebrasti-mn

Modularni rebrasti "MN"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

Simbol Model Performanse Dimenzije
SM SB ST Ø cevi L x l x h he / hu
mm cm cm
SET CC 800 .. 5 10 15 125 Ø 125 x 103 74/71
SET CC 1200 .. 7 14 21 125 Ø 125 x 124 93/90
SET CC 1600 .. 10 20 31 125 Ø 125 x 170 140/137
SET CC 2000 .. 12 24 36 125 Ø 125 x 193 162/159
SET CC 3500 .. 19 39 59 125 Ø 180 x 149 127/124
SET CC 4000 .. 22 45 68 160 Ø 180 x 170 148/145
SET CC 4500 .. 27 55 82 160 Ø 180 x 191 169/166
SET CC 5000 .. 31 62 93 160 Ø 180 x 212 190/187
SET N 9000 SM 54 - - 160 210 x 285 x 234 199/194
SET M 12000 SM 80 - - 160 210 x 440 x 234 206/201
SET M 12000 SB - 80 - 160 210 x 440 x 234 206/201
SET M 18000 SM 120 - - 160 210 x 620 x 234 206/201
SET M 18000 ST - - 120 160 210 x 620 x 234 206/201
SET M 24000 SB - 160 - 160 210 x 800 x 234 206/201
SET M 36000 ST - - 240 160 210 x 1160 x 234 206/201
SET MN 15000 SM 95 - - 160 210 x 465 x 234 199/194
SET MN 15000 SB - 95 - 160 210 x 465 x 234 199/194
eco-nova-sema-semptik