Taložnici

eco nova

Taložnici ili peskolovi su uređaji za predtretman atmosferskih voda. Kod većine objekata privrednog tipa (logističkih centara, parkinga radnih mašina i sl.) sa velikim površinama, javlja se potreba za ovim načinom primarnog prečišćavanja atmosferskih otpadnih voda. Taložnici služe da umire atmosferske vode i u tim uslovima dolazi do taloženja čvrstih materija, nakon čega delimično prečišćena voda može da ide na dalji proces prečišćavanja u separatore ulja. Odvajanje čvrstih čestica pre korišćenja separatora ulja je važan deo procesa prečišćavanja, kojim se sprečava zaprljanje koalescentnih filtera koje može da blokira rad separatora ulja sa koalescentnim filterima. Dimenzionisanje taložnika je u direktnoj nadležnosti tehničkog osoblja investitora i projektanata; Na zahtev projektanata, Starplast i Econova vrše pomoć pri odabiru primarnog tretmana - taložnika i volumena tankova.

eco-nova-taloznik-dis

Modeli

eco-nova-taloznik-model-cc

Korugovani CC

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-oprema-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

Simbol Model Performanse Dimenzije
Br. Auto mesta P zatvorenog prostora P otvorenog prostora NS Ukupna zapremina Ø x h Ø cevi he/hu
br. l/s lt cm mm cm
DIS CC 800 F 18 720 360 2,0 795 125x103 125 74/71
DIS CC 1200 F 22 900 450 2,5 1.058 125x124 125 93/90
DIS CC 1600 F 31 1.270 635 3,5 1.560 125x170 125 140/137
DIS CC 2000 F 40 1.360 815 4,5 1.810 125x193 125 162/159
DIS CC 3500 F 60 2.400 1.200 7,0 2.980 180x149 160 127/124
DIS CC 4000 F 68 2.700 1.350 8,0 3.410 180x170 160 148/145
DIS CC 4500 F 76 3.000 1.500 9,0 4.130 180x191 160 169/166
DIS CC 5000 F 86 3.500 1.750 10,0 4.690 180x212 160 190/187
econova-sema-taloznik