Uređaji za rekuperaciju kišnice

eco nova
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice

RESURS KOJI DOLAZI SA NEBA

Sa patentiranim sistemom BioBlu, Starplast je u mogućnosti da ponudi seriju kompletnih uređaja koji obezbeđuju sakupljanje i ponovno korišćenje atmosferskih voda. Uz sve to zadržava se krajnja jednostavnost upravljanja uređajem i garantuje sigurna i tačna ekonomska računica uštede vode.

Uređaj BIO BLU omogućava rekuperaciju kišnice za njeno ponovno korištenje bilo za privatne korisnike ili za komunalne svrhe. Sastoji se od tanka za akumulaciju vode i upravljačke jedinice sa pumpom za preusmeravanje i sistemom prečišćavanja vode. Rekuperirana kišnica se može koristiti za vodokotliće, zalivanje i pranje automobila. Obavezno je i dalje koristiti vodu iz vodovoda za piće, spremanje hrane i higijensku upotrebu.

eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-sema

KOMPONENTE KOJE SE UKLJUČUJU

OPIS SIMBOL
5 Kontrolni filter - list (tankovi N 2000 i 3000 i MP)
1 Samočisteći filter - list (tankovi N 9000, MM, M i MN)
6 Izlaz iz filtera -lista i,tačka preliva Ø125
7 skladišna cev
11 potopna pumpa
3 prekidač pritiska
22 spoljna kontrolna jedinica
4 ekspanzijska posuda
2 uslužni tank
9 jednosmerni ventil
13 filter uložak 120 mikrona
14 elektro-magnetni ventil 3/4 - 1"
15 kuglasti ventil 1/2"
16 dozator za hlor
21 razbijač mlaza
23 komandni ormar

UKLJUČIVANJE PO TIPOLOGIJI UREĐAJA

OSNOVNI NAVODNJAVANJE HIDRAULIKA
IAP .. BA .. IAP .. IR .. IAP .. ID ..
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-bioblu
Simbol Model ukupna
zapremina
dimenzija
L x l x h
lt cm
IAP N 2000 2.020 125x210x154
IAP N 3000 2.930 125x290x154
IAP N 5000 5.000 176x245x206
IAP N 5000 8.650 210x285x254
IAP MP 5000 4.600 125x451x154
IAP MP 7000 6.600 125x632x154
IAP MP 9000 8.600 125x813x154
IAP MM 7500 7.200 176x350x206
IAP MM 8500 8.500 176x411x206
IAP MM 10000 10.000 176x440x206
IAP M 12000 12.750 210x440x254
IAP M 18000 18.980 210x620x254
IAP MN 15000 14.880 210x465x254
IAP MN 21000 21.110 210x645x254
eco-nova-bioblu-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice
eco-nova-uredjaj-za-rekuperaciju-kisnice-bioblu-1